Home


PDA Insolvency IPURL este o societate specializată în procedura insolvenţei, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II  -0385, cu sediul în Bucureşti, Str. Moliere, Nr.8A, Et. 1, Sector 1.        

Rezultatele excepționale care ne recomandă ca și profesionisti, sunt produsul a peste zece ani de experiență în domeniul insolvenţei, experiență construită incontestabil pe fondul unui cadru de încredere între toate părțile implicate în proces. Acest cadru odată stabilit, profesioniștii care își aduc aportul în interiorul societății, cu toții specializați în gestionarea procedurii insolvenței – fie acestia cu experienţă în domeniul juridic şi financiar-contabil, fie licenţiaţi în ştiinţe economice şi drept – devin cu usurință remarcați prin responsabilitate şi profesionalism de înaltă ţinută.  

Succesul managementului procedurilor de insolvență a celor peste 400 de societăți lichidate  sau reorganizate pâna în prezent, are la baza în principal colaborarea excelentă între angajaţii societăţii noastre și creditori. Procedând astfel, direcțiile de acțiune elaborate împreună au întotdeauna ca și trasătură distinctivă aplicabilitatea directă, rapidă și eficientă în managementul societăților aflate în reorganizare sau faliment.