Home

Servicii de administrator special al unei societăti aflate în insolvență

Daca aveti nevoie de un administrator special care sa va ajute in desfasurarea procedurii de insolventa, noi va oferim solutia. Administrator special este persoana desemnata de catre debitor prin adunarea generala a asociatilor / actionarilor, sa reprezinte societatea si interesele acesteia si care sa participe la procedura de insolventa in locul debitorului. In urma ridicarii dreptului de administrare, debitorul va fi reprezentat de administratorul special. 

Experții PDA Insolvency vă pot reprezenta interesele la cel mai înalt standard în procedura insolvenței, inclusiv prin sepravegherea din punct de vedere economic și juridic a activității administratorului judiciar.