Home

Consultanţă acordată creditorilor care sunt părţi în proceduri de insolvenţă

De la data deschiderii procedurii insolvenței se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. Prin urmare, toţi creditorii participă la o acţiune comună de valorificare a bunurilor debitoarei în vederea recuperării sumelor datorate, iar acţiunea este efectuată de administratorul judiciar sub controlul judecătorului sindic.

Astfel, experții PDA Insolvency vă pot repezenta cel mai bine interesele în cadrul procesului de insolvență prin:

  • redactarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței;
  • întocmirea declarațiilor de creanță;
  • reprezentarea în cadrul adunării generale a creditorilor;
  • reprezentarea în cadrul comitetului creditorilor;
  • formularea de contestații referitoare de procesul de insolvență;
  • analiză asupra opțiunilor privind reorganizarea sau lichidarea debitoarei față de termenele de încasare în procedura reorganizării versus realizarea cotei falimentare și obținerea deductibilităților fiscale privind restul creanței neîncasate.