Home

Reorganizări Judiciare

La cererea unui creditor sau a debitoarei, instanta poate declara o societate in insolventa, caz in care numeste un practician care sa administreze procedura. In acest caz, societatea devine subiect al procedurii de reorganizare / lichidare judiciara.

Misiunea noastra ca administratori judiciari este de a identifica si exploata oportunitatile pe care compania insolventa le are pentru a fi reorganizata astfel incat sa ofere creditorilor o alternativa mai buna decat cea care presupune vanzarea activelor in cadrul unei proceduri de lichidare. Este sarcina administratorului sa estimeze sumele de bani care ar putea fi distribuite creditorilor in cadrul reorganizarii, comparativ cu cele distribuibile in cazul lichidarii si sa recomande solutia cea mai avantajoasa de stingere a datoriilor.

 

Comisia Europeană a prezentat in luna Martie 2014 o serie de principii comune aplicabile procedurilor de insolvență  inițiate la nivel național împotriva întreprinderilor aflate în dificultăți financiare. Obiectivul acestora este de a pune accentul pe încurajarea restructurării într-un stadiu incipient a întreprinderilor viabile, prevenindu-se astfel intrarea lor în insolvență, mai degrabă  decât pe lichidarea întreprinderilor respective. Având în vedere cele aproximativ 200 000 de întreprinderi din UE care riscă să intre în insolvență și cele 1,7 milioane de persoane care riscă să își piardă locul de muncă în fiecare an ca urmare a acestei situații, Comisia dorește să ofere întreprinderilor viabile șansa de a se restructura și de a se menține pe piață .

„Întreprinderile sunt indispensabile pentru crearea de prosperitate și de locuri de muncă, dar să  pui pe picioare o întreprindere și să  o menții pe linia de plutire e greu, mai ales încontextul economic actual”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte a Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție. „În condițiile în care tot mai multe întreprinderi se confruntă  cu dificultăț i financiare în Europa, trebuie să  reconsiderăm felul în care abordăm problema insolvenței societăților comerciale. Prima firmă  producătoare de automobile a lui Henry Ford a intrat în faliment după 18 luni de activitate, însă acesta a ajuns mai târziu să înființeze una dintre cele mai de succes societăți din lume. Nu ar trebui să sufocăm inovarea — dacă la început un întreprinzător cinstit are parte de eșec, ar trebui să i se dea posibilitatea să încerce din nou”.

 

Succesul unei proceduri de reorganizare judiciara depinde de viabilitatea planului de reoganizare si de o evaluare corespunzatoare a riscurilor afacerii:

 • managementul de criza al debitoarei;
 • strategia de reorganizare prin negociere cu principalii creditori votanti ai planului de reorganizare;
 • elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului;
 • supravegherea implementarii planului de reorganizare si a programului de plati, parte componenta a acestuia.

Experții PDA Insovency vă pot susține cu succes în demersurile Dvs. privind reorganizarea judiciară a companiei prin:

 • Asistenta juridica pentru societatile aflate in insolventa;
 • Consultanta juridica pentru recuperarea creantelor impotriva societatilor aflate in insolventa;
 • Realizarea si implementarea planurilor de reorganizare pentru societati aflate in insolventa;
 • Realizarea si implementarea planurilor de redresare / prevenire a insolventei pentru societati aflate in dificultate;
 • Analiza si identificarea solutiilor optime pentru iesirea dintr-o anumita piata.

Servicii de restructurare necesare prevenirii stării de insolvenţă

Odata cu tranzitia prelungita catre o economie de piata si aderarea la Uniunea Europeana, mediul economic din Romania a devenit din ce in ce mai competitiv si mai dinamic. Din aceasta perspectiva, societatile comerciale pot intampina dificultati de adaptare la noile conditii, pierzand atat oportunitati, cat si pozitia detinuta in pietele proprii, ajungand in situatii de insolventa.

Conform legislatiei romane, starea de insolventa este definita ca acea stare a patrimoniuliui debitoarei caracterizata prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Depunem tot efortul sa ajutam societatile aflate in dificultate sa devina profitabile, ori, daca nu sunt alte posibilitati, sa administram cu eficienta procedura insolventei.

Serviciile de restructurare oferite de experţii PDA Insolency ajută managementul să stabilizeze finanţele şi operaţiunile pentru a asigura toate părţile interesate că sunt luate măsuri proactive pentru a spori valoarea adaugată. Expertiza noastră profundă în multe industrii ne permite să verificăm rapid problemele cheie şi să acţionăm imediat în numele clienţilor noştri. Pentru clienţii aflaţi în criză, echipa dezvoltă previziunile de lichidități, îmbunătăţeşte managementul fluxului de numerar, obţine finanţare suplimentară, negociază împrumuturi convenabile şi ghidează restructurări complexe.

De asemenea, oferim servicii analitice şi consultative creditorilor negarantați și debitorilor aflaţi în dificultate.

Falimente, lichidări judiciare

Lichidarea judiciara este o procedura care se desfasoara sub controlul creditorilor si a judecatorului sindic, prin care activele societatii sunt valorificate iar sumele obtinute sunt distribuite creditorilor si, daca este posibil, actionarilor / asociatilor.

Principala provocare pentru un practician in insolventa este de a actiona rapid si judicios in scopul de a identifica si implementa cele mai bune solutii pentru a obtine cat mai mult posibil din exploatarea / valorificarea activelor companiei.

Astfel, experții PDA Insolvency realizează cu succes: 

 • conducerea activitatii debitorului pe perioada derularii procedurii;
 • dispunerea masurilor necesare pentru introducerea actiunilor in vederea anularii actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor;
 • valorificarea optima a activelor debitoarei si maximizarea averii acesteia in scopul cresterii gradului de indestulare a creditorilor.

Servicii de consultanţă pre-insolvenţă

Compania Dvs. poate avea sanse de redresare daca apelati la serviciile de consultanta oferite de catre expertii PDA Insolvency. Procedura insolventei presupune o serie de analize efectuate asupra afacerii, urmare a carora managementul companiei poate lua cea mai buna decizie, avand la dispozitie cele mai complete informatii cu privire la impacul deciziilor sale in plan juridic, comercial, operational si financiar. 

Avand in vedere avantajele sale, o prima optiune de luat in considerare este accea a procedurilor de mandat ad-hoc si concordat preventiv. 

In cazul in care astfel de proceduri nu sunt aplicabile afacerii Dvs., procedura insolventei este calea prin care compania pe care o conduceti are posibilitatea restructurarii. Astfel, expertii PDA Insolvency, va pot asista invederea parcurgerii legale si eficiente a tuturor acestor pasi:

 • stabilirea unui diagnostic al societatii pe baza analizei situatiei economico-financiare si a actelor juridice ale acesteia;
 • evaluarea corespunzatoare a riscurilor afacerii;
 • evaluarea preliminara a creantelor, identificarea creantelor semnificative si caile de recuperare a acestora;
 • asistenta in negocierile cu debitorii si agreerea conditiilor de plata a creantelor;
 • evaluarea preliminara a datoriilor si asistenta in negocierea cu creditorii a conditiilor de plata;
 • identificarea categoriilor de creditori;
 • stabilirea liniilor directoare ale strategiei de reorganizare;
 • determinarea elementelor cu risc pentru angajarea raspunderii organelor de conducere;
 • elaborarea cererii de deschidere a procedurii insolventei si a documentelor ce insotesc aceasta cerere.

Servicii de conciliator în procedura concordatului preventiv sau a mandatului ad-hoc

În cazul în care compania dumneavoastră traversează o perioadă de criza, expertii PDA Insolvency sunt in masura sa va ofere sprijin competent in vederea depasirii situatiei dificile prin parcurgerea procedurilor de mandat ad-hoc si de concordat preventiv. Aceste masuri sunt prevazute si reglementate de Legea 85/2014 ca proceduri de prevenire a insolventei si sunt aplicabile debitorilor aflaţi în dificultate financiară.

 

Mandatul ad-hoc reprezinta procedura confidentiala, declansata la cererea debitorului, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de catre instanta, negociaza cu creditorii in scopul realizarii unei intelegeri intre unul sau mai multi dintre acestia si debitor, in vederea depasirii starii de dificultate in care se afla intreprinderea debitorului.

Expertii PDA Insolvency va pot asista in aceasta procedură prin negocierea incheierii unor acorduri cu unul sau mai multi creditori pentru reesalonari, stergeri sau reduceri partiale de datorii, mentinerea/denuntarea unor contracte, reduceri / restructurari de personal, acoperirea creantelor prin proceduri amiabile.

 

Concordatul preventiv reprezinta contractul incheiat intre debitor, pe de o parte, si creditorii ce detin cel putin 75% din valoarea creantelor acceptate si necontestate, pe de alta parte, prin care debitorul propune un plan de redresare a intreprinderii sale si de acoperire a creantelor acestor creditori impotriva sa, iar creditorii accepta sa sprijine eforturile debitorului de depasire a dificultatii in care se afla.

Orice debitor aflat în dificultate financiară, mai puţin cei excluşi conform prevederilor Legii 85/2014, poate introduce la tribunalul competent o cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv. Prin cererea sa, debitorul propune un administrator concordatar provizoriu dintre practicienii în insolvenţă autorizaţi potrivit legii.

Procedura pe care expertii PDA Insolvecy o propun in cazurile aplicabile, prezinta cateva avantaje foarte importante pentru societatea dumneavoastra, cum ar fi:

 • numirea conciliatorului (acesta este un profesionist care in numele si pe seama dumneavoastra dumneavoastra este in masura sa obtina o executare a platii debitelor restante cat mai avantajoasa pentru dumneavoastra);
 • posibilitatea de a solicita suspendarea executarilor silite demarate impotriva societatii dumneavoastra, suspendarea curgerii dobanzilor, penalitatilor si cheltuielilor aferente creditorilor; 
 • imposibilitatea deschiderii procedurii insolventei / falimentului impotriva societatii dumneavoastra; 
 • impactul pozitiv asupra clientelei (desi este o procedura asemanatoare cu insolventa nu are niciunul din dezavantajele acesteia cum ar fi durata, publicitate negativa etc.).